Over onderhoud is en wordt veel geschreven. Er zijn personen die zeggen, “waarom zou je aan machines onderhoud plegen, terwijl ze goed werken”? We moeten er ons van bewust zijn dat onderhoud wel geld kost, maar vooral ook veel geld kan besparen. Wanneer er in een fabriek geen onderhoud aan een machine wordt gedaan en de machine gaat stuk, doordat er geen preventief onderhoud is, kan een groot deel van het bedrijf stil komen te liggen. Op zo’n moment zal dat veel geld kosten. In welke situatie je ook verkeerd, een goed onderhoudsplan moet er altijd zijn. Dat geldt op ieder gebied. Je moet ervoor zorgen dat alle onderdelen in een aanvaardbare conditie worden gehouden. Daarbij kun je denken aan: machines, computerprogramma’s, gebouwen, verkeersinfrastructuur enzovoort.

Waarop moet gelet worden?
Het is belangrijk dat er wordt gelet op de bedrijfszekerheid, gezondheid van de werknemers en de veiligheid. Ook de duurzaamheid van bijvoorbeeld een machine moet gewaarborgd blijven. Dat kan alleen als er een goed onderhoudsplan is. Bij het opstellen van een onderhoudsplan moet met veel zaken rekening worden gehouden. Je moet bij het opstellen rekening houden met de werknemers en de productie. Het onderhoud aan een machine zal op een vooraf afgesproken tijdstip moeten plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld als de machine stilstaat, omdat er een vakantieperiode is ingelast.

Soorten van onderhoud.
Je kunt het onderhoud indelen in reactief en proactief.
Reactief onderhoud moet plaats vinden, omdat er klachten zijn. Dus dat soort onderhoud vindt onder dwang plaats. Het kan zijn dat een machine niet goed werkt of er een raar geluid wordt waargenomen. Op zo’n moment moet er actie worden genomen om het langdurig stilvallen te voorkomen.
Proactief onderhoud wordt gedaan, omdat het in de planning is opgenomen. Het wordt gedaan om defecten te voorkomen. Door een preventief onderhoud zal schade, door het onverwachts uitvallen van bijvoorbeeld een machine, kunnen worden voorkomen. Het is in een bedrijf bij het stilvallen van een machine vaak niet alleen de machine waar het om gaat, maar soms ook een deel van het bedrijf en de werknemers.
Zorg daarom voor iedere situatie voor een goed onderhoudsplan.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *