Werkplezier verhoogt productiviteit en effectiviteit. Maar hoe komt dat? In dit artikel uitleg over houdingen ten aanzien van werk, de gevolgen van deze attitudes en binding met werk en organisaties.

Productiviteit

De mate van productiviteit verschilt per individu. Dit komt door vier elementen:

  • De capaciteit van een persoon

Capaciteit of vermogen wordt bepaald door intelligentie en geschiktheid. Denk hierbij aan fysieke geschiktheid, maar ook karaktereigenschappen en verworven kennis of vaardigheden. Intelligentie helpt personen om hun werk beter uit te voeren, maar het zorgt niet voor meer plezier.

  • De mogelijkheid om te leren
  • De hoeveelheid inzet
  • De hoeveelheid verzuim

Attitudes ten opzichte van werk

De laatste twee elementen van productiviteit zijn onderdeel van attitude. Een attitude is een bewust aangenomen houding tegenover iets of iemand. Hieronder valt ook werk. Een voorbeeld van een attitude met daarbij de drie componenten cognitie, affectie en gedrag zie je hieronder. Een positieve attitude ten opzichte van werk betekent doorgaans een hoog werkplezier. Uit onderzoek is gebleken dat de inzet groter is en het verzuim lager is bij hoog werkplezier.

Figuur 1 Componenten van een attitude. Uit Gedrag in Organisaties (10e editie, p. 29), door Robbins, S. P. & Judge, T.A., 2011, Amsterdam: Pearson Benelux.
Figuur 1 Componenten van een attitude. Uit Gedrag in Organisaties (10e editie, p. 29), door Robbins, S. P. & Judge, T.A., 2011, Amsterdam: Pearson Benelux.

In de wetenschap Organisatiegedrag onderzoekt men attitudes ten opzichte van werk. Dit zijn: (Robbins & Coulter, 2013):

  • 1 Arbeidstevredenheid

Werktevredenheid is de totale som gevoelens en gedachten van iemand over zijn of haar werk.

  • 2 Betrokkenheid bij het werk

Betrokkenheid bij werk betekent in hoeverre een werknemer inzet toont, zich met het werk identificeert en werkprestaties belangrijk vindt voor zijn of haar eigenwaarde.

  • 3 Betrokkenheid bij de organisatie

Een werknemer kan naast betrokkenheid met werk ook betrokken zijn bij de organisatie. Dit is de houding van de werknemer ten opzichte van de organisatie betreffende loyaliteit, identificatie met de organisatie en haar doelstellingen.

Robbins & Judge (2011) voegen aan punt drie nog drie dimensies toe waarop je betrokken kunt zijn bij een organisatie.

  • Affectieve binding (emotionele gehechtheid aan het bedrijf)
  • Extrinsieke binding (je salaris)
  • Normatieve binding (je wilt je werkgever niet zomaar in de steek laten)

Werktevredenheid

De voordelen van werktevredenheid zijn legio, maar de voornaamste zijn effectiever werken, minder verzuim en meer tevreden klanten. Werktevredenheid straalt namelijk ook af op je klanten. Doorgaans is werktevredenheid te meten door vragenlijsten.
Heb je hulp nodig bij het verhogen van werkproductiviteit van jezelf of van je organisatie? https://www.heteffectievewerken.nl/ biedt diverse trainingen.

Bronnen en verder lezen:
Robbins, S. P. & Coulter, M., (2013). Management (11e editie). Amsterdam: Pearson Benelux.
Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2011). Gedrag in organisaties (10e editie). Amsterdam: Pearson Benelux.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *